Vad kännetecknar svensk livsstil?

Begreppet ”livsstil” är ett ord som egentligen saknar vetenskapliga definitioner. Lite löst kan man säga att det är hur en person väljer att leva sitt liv. Livsstilen varierar med vad personen lägger sin tid på och vad man har för vanor och värderingar. Tillsammans skapas den sociala identiteten. I relation till andra hjälper vår livsstil oss att passa in ett socialt sammanhang, genom att vi bygger en personlig identitet kring vilka vi är. Vi kan då känna samhörighet och förstå oss själva och vår omvärld bättre. Nedan listar vi några exempel på livsstilar, så att du ska få bättre förståelse för begreppet:

  • Tekniknörden
  • Den spontana som tar dagen som den kommer
  • Den atletiske idrottaren

Den kreativa livsstilen

Den svenska livsstilen utgörs av de livsstilar som är vanligast förekommande hos den svenska befolkningen. En aspekt att ta i beaktande är då att vi är ett folk som lever i ett relativt mörkt och kallt land. Det betyder att vi har en förkärlek till aktiviteter som även fungerar inomhus. Till exempel finns det många som är intresserade av till exempel inredning, mode och matlagning. Detta är sannolikt en följd av att vi behöver ha någonting att sysselsätta oss med när vi upplever det vara för kallt eller mörkt att vistas utomhus under stora delar av året.

Inomhusaktiviteter är alltså ett starkt kännetecken för svensk livsstil. Många svenskar har utvecklat sin kreativa sida, vilket också måste ses som en form av livsstil. Det märks inte minst med all musikexport och internationella framgångar inom litteratur och film. Vi kan skryta med stjärnor som ABBA, Ingmar Bergman och Astrid Lindgren, vilka idag är världskända. Den kreativa livsstilen tycks ha tilltalat många svenskar genom åren, och även i modern tid har Sverige fött fram stora stjärnor som tagit världen med storm. Kanske är vår lite melankoliska sinnesstämning, i kombination med ett behov av att uttrycka oss, en stark drivkraft för kreativiteten.

Den aktiva livsstilen

Det finns i Sverige sedan lång tid tillbaka, en etablerad uppfattning om att man bör hålla sig aktiv och röra på sig. Många svenskar premierar och värdesätter en aktiv livsstil med mycket motion och aktivitet. Det är populärt bland såväl unga som äldre att vandra ute i naturen. Kanske har allemansrätten varit med och bidragit till denna livsstil, vilken gör att man känner sig välkommen i natur och mark. Från Sverige kommer även många idrottsstjärnor, vilka sannolikt har uppmuntrats till deras fysiska aktivitet av ett samhälle där det värderas högt. Svenskar är i regel dessutom inte särskilt överviktiga, och vi lagar ofta näringsrik mat från grunden.

Den hälsosamma livsstilen

Hand i hand med den aktiva livsstilen hittar vi den hälsosamma livsstilen. I Sverige finns det mängder av matprogram och livsstilsprogram som fokuserar på vad man ska välja för kost för att må bra och se snygg ut. Kanske har även här det kyligare klimatet bidragit till vår något oavslappnade syn på våra kroppar. Det är ju så sällan vi visar dem offentligt. Det är i regel mycket snack om dieter, och om man tittar på ett TV-program som till exempel Historieätarna kan man se att svenskarna tycks ha varit nästan fixerade vid mat under många års tid.

Svensk livsstil

Vad den svenska livsstilen består och kännetecknas av skiftar naturligtvis mycket mellan olika personer. Vi är ett diversifierat folk som är svårt att rama in. Men parametrar som hälsa, aktivitet och kreativitet tycks vara några kännetecken för den svenska livsstilen. Vissa skulle kanske kalla oss inåtvända och ospontana men det bygger på gamla föreställningar som tycks vara på väg att suddas ut.