Sociala mediers påverkan på svensk livsstil

Sverige ligger på många sätt långt fram i teknikutvecklingen med stoltheter som Spotify och Volvo. Även när det gäller sociala medier är svenskarna mycket mottagliga för ny teknik och användningen av sociala medier har gjort ett snabbt intåg i våra liv. Ungefär 83 procent av den svenska befolkningen använder sociala medier och 65 procent använder sociala medier som Facebook och Instagram varje dag. Sociala medier har helt enkelt blivit en naturlig del av våra liv och vi använder dem främst för att kommunicera med varandra samt för att spegla våra värderingar. Dessutom använder många företagare sociala medier i samband med marknadsföring.

  • 83 procent av den svenska befolkningen använder sociala medier
  • 65 procent av befolkningen använder sociala medier dagligen

Hur påverkar sociala medier vår livsstil?

De sociala mediernas intåg har påverkat den svenska livsstilen på flera olika sätt. Dels har befolkningen svårare att slappna av eftersom våra hjärnor ständigt kretsar kring att skapa nytt innehåll och bevaka den senaste aktiviteten i våra digitala flöden. Sanningen är den att jakten på bekräftelse i form av gilla-markeringar kan leda till ett beroende. En av fyra unga tjejer uppger att de fått försämrad självkänsla av att aktivt använda sociala medier. Med andra ord har hetsen kring uppskattning en baksida. Vad händer med oss när vi inte får alla den där uppskattningen som vi hade förväntat oss?

När det gäller den svenska livsstilen för sociala medier med sig att många tyvärr mår sämre av sociala medier och får en mer prestationsinriktad livsstil. Man drivs av att skapa tillfällen och göra aktiviteter för att visa upp det på sociala medier mer än att faktiskt njuta av njuta av stunden. Kanske har detta bidragit till det bakslag som anas nu när det gäller sociala medier. Det premieras att lägga undan telefonen en stund och det blir vanligare med nedkopplade sammanhang. På konserter kan det till exempel utlysas fotoförbud där publiken istället uppmanas att njuta av stunden och tillfället.

Sömnproblem

En annan företeelse som har blivit vanligare är utbredningen av sömnproblem, även bland unga. Det är inte bara stressen i jakt på bekräftelse som påverkar vår hälsa negativt – sociala medier kan även leda till sömnproblem. Den uppkopplade livsstilen innebär ofta att man fortsätter att surfa på telefonen eller plattan efter att man har gått och lagt sig. Ljuset från skärmen kan påverka sömnen negativt och leda till sömnbrist. Dessutom är det många som kollar sina sociala medier direkt efter att de vaknat på morgonen, vilket också kan upplevas stressande för hjärnan. Det är viktigt att ge hjärnan en paus från det digitala under natten.

Nedstämdhet och psykisk ohälsa

Sociala medier har visat sig ha ett samband med bland annat depression och andra former av psykisk ohälsa. Medierna kan bidra till att man känner sig mer ensam och mindre intressant än alla andra som svischar förbi i de digitala flödena. Det är lätt hänt att få en felaktig och förskönad bild av hur andras liv ser ut, en bild som sällan stämmer överens med verkligheten bakom skärmen. Dessutom innebär de många skärmtimmarna mindre tid till annat som i förlängningen kanske är bättre för oss, till exempel idrott eller kreativt utövande. Även dagdrömmandet – som är viktigt för hjärnan – blir lidande.

Positiv påverkan då?

Visst finns det även positiva effekter med användandet av sociala medier. Framför allt blir det enklare att hålla kontakten med vänner, familj och kollegor. Dessutom är det mycket enklare att komma i kontakt med likasinnade, vilket kan minska känslan av utanförskap. Genom att fylla våra flöden med inspiration och positiva budskap kan vi må bättre och samtidigt bli motiverade.